تلفن تماس

021-44281150

آدرس

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1- واحد 42

خمیر کاشت میلگرد دوجزئیEPL 200

بر پایه رزین اپوکسی دارای مقاومت کششی و خمشی و مقاوم در برابر عوامل جوی

شرح:

خمـیر کاشـت میلگرد دو جزئی با هدف ایجاد چسبندگی بالا بین میـلگرد و سطـح اسـتفـاده مـی شود. این مـاده بر پـایه رزین های اپوکـسی ساخـته شده و همـراه با افـزودنی های شیمـیایی دیگر چسـبندگی قـابل توجـهی برای قرار دادن و ثابت کردن میلگرد در دیوار و سقف سازه ها از خود نشـان می دهد.

توضیحات و مشخصات

خواص و اثرات

قدرت چسبندگی و استحکام بسیار بالا
مقاوم دربرابرحملات مواد خورنده مانندقلیایی ها واسیدها
کاربری آسان و تسریع عملیات اجرا
بدون انقباض
عدم نیاز به حلال

کاربرد

کاشت میلگرد در دیوار و سقف
زیر پلیت ستون ها
ایجاد چسبندگی عالی بین سطوح فلزی و بتن
کاشـتـن و ثابـت سـازی میلگـرد درانواع آرمـاتور،انکربولت
میله های فلزی وغیره

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی:خمیری
رنگ:خاکستری
مقاومت فشاری7روزه:900Kg/cm2<
مقاومت کششی7روزه:145Kg/cm2<
مقاومت خمشی7روزه:400Kg/cm2<

استاندارد ها

این محصول بر اساس استاندارد زیر ساخته می شود.
ASTM C881

میزان مصرف

با توجه به وزن مخصـوص خمیر کاشت،حجم و تعداد حــفره ها ونوع میلگرد میزان مصرف متفاوت می باشدحجم میلگرد را محاســــــبه نموده و از حجم حفره کم می کنیم.میــــــــــزان ماده مورد نیاز با توجه به حجم باقیمـانده و وزن مخصوص قابل محاسبه خواهدبود.

نحوه ی مصرف

دو جزء AوB رابا هم ترکیب نموده، با استفاده از همزن برقی مخــــــلوط نمایید. عملیات اختلاط راتاحصول یک خمیر همگن با رئولوژی مناسب ادامه دهید.سطح کاشت میلگردها باید خشک وازهرنوع آلودگی مانندگرد وغبار چربی و رنگ پاک باشد.ابتدا مقداری از خمیر رابا ابزارمناسب درون حفره ها تــــزریق کرده بعد میلگرد را وارد می کنیم تا از چسبندگی مناســـــب بین میلگرد و سطح اطمینان حاصل نماییم.درادامه کل چال رابا تزریق خمیرکاشت پر میکنیم زمان استحکام سطحی 4ساعت وعمقی24 ســاعت می باشد وبرای دستیابی به اســتحکام نهایی 7روز زمان نیاز است.

شرایط نگهداری

دربسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 10-30 درجه سانتی گرادبه مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

نوع بسته بندی

ست 15 کیلوگرم ( A 10Kg –B 5Kg )

نکات ایمنی

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد.
از تمــاس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود.
در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود.
هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

جدول