خزش در بتن

خزش در بتن


5/5 - (1 امتیاز)

خزش در بتن به پدیده ی گفته می شود که بتن تحت تاثیر نیروها ی وارد شده برآن، با گذشت زمان  تغییر شکل نسبی می دهد. به طور کلی بتن ها وقتی در معرض بارهای طولانی مدت قرار می گیرند. در اثر یک نیروی تنشی ثابت تغییر الاستیکی درآن ایجاد می شود و تغییر شکل می دهد. اما وقتی زمان بارگذاری آن افزایش پیدا کند، تغییر شکل غیر الاستیک، دربتن رخ می دهد که اثر تخریبی بر سازه ها خواهد داشت.

در سایت بتن کاور با فرآیند خزش در بتن بیشتر آشنا خواهید شد. توجه داشته باشید که با گذشت زمان سرعت تغییر شکل در بتن نیز کاهش می یابد. ناگفته نماند که تغییر شکل هایی که در دراز مدت ایجاد می شود، خیلی بیشتر از تغییر شکل های نسبی است که در زمان بار گذاری ایجاد می شود، بنابراین مسئله خزش در بتن ازاهمیت زیادی برای سازه های بتنی برخوردار است.

در واقع بتن ها در مقابل بارهای کوتاه مدت می تواند به صورت الاستیک رفتار کند ولی دربارگذاری به صورت طولانی مدت، خاصیت غیر الاستیکی از خود نشان خواهد داد.

عوامل تاثیر گذار بر خزش در بتن

اولین عامل تاثیر گذار بر خزش بتن مقدار مصالح سنگی وجنس مواد مورداستفاده دربتن است. براساس تحقیقات نشان داده شده است، هر اندازه که مقدار مصالح سنگی بیشتر از سیمانی باشد که در ساخت بتن از آن استفاده شده است ودارای سنگدانه های سخت تری باشند به علت مقاومت مصالح مقدارخزش درآن کمتر خواهد بود.

خزش در بتن
خزش در بتن

دانه بندی سنگ دانه، میزان تخلخل، اندازه سنگدانه وشکل ظاهری سنگدانه بر میزان خزش سنگدانه ها تاثیر به سزایی خواهد داشت.

مدت زمان بارگذاری و سن بتن نیزبر خزش بتن تاثیر مستقیم دارد. چنانچه بارگذاری بتن با تاخیر انجام شود، با کاهش خزش در بتن روبرو خواهید شد. همانطور که می دانید خزش یک فرایند تدریجی است که طی مدت زمان طولانی ادامه خواهد داشت. طولانی مدت ترین آزمایشی که تا کنون انجام شده است  30 سال بوده است.

میزان مقاومت فشاری بتن با خزش در بتن رابطه عکس دارد، یعنی با نسبت آب به سیمان رابطه ی مستقیم دارد. میزان سیمان می تواند مقاومت فشاری بتن را تغییر دهد پس بر میزان خزش بتن نیز تاثیر خواهد داشت. ناگفته نماند که نوع سیمان تا جایی بر خزش بتن تاثیر دارد که بر مقاومت بتن در زمان بارگذاری موثر باشد.

هرچه میزان رطوبت نسبی هوا کمتر باشد مقدار خزش در بتن نیز بیشتر خواهد شد. روشن است که هرچه نیروهای تنشی که بر بتن وارد می شود کمتر باشد مقدار خزش نیز کمتر خواهد بود.

انچه باید در مورد جمع شدگی بتن دانست، این است که در این پدیده بتن به علت از دست دادن آب و رطوبت حجمش تغییر می کند. وهر چه میزان رطوبتش کم شود خزش وجمع شدگی درون بتن نیزکمتر خواهد شد.

 خزش در بتن و تاثیر جمع شدگی بر آن

پدیده ی خزش در بتن بسیار مهم است زیرا می تواند باعث آسیب های جدی در سازه های بتنی شود. د رهمین راستا با مهمترین عامل خزش که همان جمع شدگی می باشد آشنا خواهید شد. اگرعواملی که باعث ایجاد جمع شدگی دربتن می شود را کاهش دهیم  بر فرایند خزش در بتن نیز تاثیر خواهد داشت.

این عوامل بیشتر در هنگام ساخت بتن برای همه ی انواع سازه ها تاثیرخواهد گذاشت. که نیاز به صرف هزینه ی زیادی نیز نخواهد داشت وبه این ترتیب می توان به سهولت بر میزان خزش در بتن تاثیر گذاشت. در ادامه با انواع جمع شدگی وتاثیر عوامل مهم برآن خواهیم پرداخت.

عوامل موثر بر جمع شدگی :

 •  نوع مصالح به کار رفته در مخلوط بتن
 • در نظر گرفتن شرایط محیطی
 • دقت داشتن در نسبت میان آب به سیمان
 • اندازه سیمان
 • اندازه سنگ دانه ها
 • مواد اضافه شده به بتن
 • جنس سیمانی که برای تهیه بتن به کار رفته است
 • روش عمل آوری بتن با بخار

خزش در بتن و انواع جمع شدگی

اگر بعد ازبتن ریزی به علت گرما یا دلایل دیگر آبی که دربتن ایجاد استحکام ومقاومت می کند، به سرعت خشک شود، باعث به وجود آمدن ترک های ریزدر سطح سازه ها می شود. گاهی این ترک ها بر اثرجمع شدگی پلاستیکی بتن صورت می گیرد. به این ترتیب که با جذب شدن آب در بتن توسط سنگدانه ها در حقیقت آرماتورها یا سنکدانه های به کاررفته درسازه ها نشست پیدا می کنند وترکهای داخلی دربتن به وجود خواهد آورند.

خزش در بتن
خزش در بتن

توجه داشته باشید که قسمت های کف وروسازی ها به علت آنکه سطح بیشتری از آن در معرض نور خورشید و گرما قرار دارند، آب آن به سرعت خشک می شود وجمع شدگی پلاستیک اتفاق خواهد افتاد. چنانچه میزان آب مصرفی در اختلاط آب وسیمان به اندازه ی زیاد باشد که به اصطلاح آب افتادگی اتفاق افتاده باشد آب اضافی در سطح دال جمع خواهد شد که درشرایط آب وهوایی خشک این بتن ها به سرعت خشک می شوند وباعث بوجودآمدن ترک در سطح سازه ها خواهد شد.

جمع شدگی به علت خشک شدن بتن

علت این نوع جمع شدگی که بیشتر د رحفره های ریز اتفاق می افتد، کاهش آب، کاهش تنش های هیدرواستاتیک وجذب سطحی ژل کلسیم سیلیکات هیدرات است. این نوع جمع شدگی بیشتر به علت تغییر شکل های خمیری به وجود می آید. به همین دلیل میزان سختی سنگ دانه ها می تواند برآن تاثیر داشته باشد.

اغلب جمع شدگی ها به صورت پودر خشک در ابتدای ساخت وسازهای بتنی ایجاد می شود. در این مواقع آب از حفره های هوای غیر اشباع به سرعت خارج می شود وجمع شدگی بتن اتفاق می افتد.

با قرار دادن بتن درآب یعنی غرق کردن بتن درآب با در نظر گرفتن مدت زمان مشخص بخشی از جمع شدگی را می توان جبران کرد. که به این روش انتقال رطوبت نیز گفته می شود.

لازم به ذکر است که که این جمع شدگی به مرور زمان کاهش پیدا خواهدکرد. بیشتر این جمع شدگی ها در 3 ماه  اول بتن ریزی صورت خواهد گرفت.

راههای جلوگیری از جمع شدگی پلاستیک و کاهش خزش در بتن

 • سطح بتن را از ورقه های پلی اتیلنی بپوشانید تا ازتبخیر شدن سریع آب جلو گیری شود وآب از سطح دال ها خارج نشود.
 • سعی کنید بتن را د رهنگام ساختن به خوبی ویبره کنید تا به طور کامل یکدست شود وسپس ا زآن استفاده کنید.
 • اگر از سیمان انبساطی استفاده کنید باید بدانید که تاثیر بسیار خوبی بر کنترل جمع شدگی پلاستیک خواهد داشت.
 • سیمان انبساطی نیز یکی دیگر از موادی است که بر کنترل وکاهش جمع شدگی پلاستیک تاثیر فراوانی دارد.
 • استفاده از پودر آلومینیوم برای کاهش جمع شدگی پلاستیک موثر است که نسبت به روشهای دیگرهزینه اش زیاد است.

جمع شدگی خود به خودی در خزش در بتن

این نوع جمع شدگی به علت تغییر حجمی ایجاد می شود که حتی بعد از سخت شدن بتن نیز ادامه خواهد داشت. امکان دارد گاهی دراین فرایند به جای جمع شدگی، تورم در محل اجرای سازه ها بوجود بیاید.

خزش در بتن
خزش در بتن

در هر حال حجم بتن نغییر خواهد کرد. اگر آب داشته باشد واکنش هیدراسیون انجام می شود ولی د رغیر این صورت تورم ایجاد خواهد شد. این نوع جمع شدگی اغلب در داخل اعضای بتنی صورت می گیرد.

عوامل موثر بر جمع شدگی بتن و خزش در بتن

ترکیب های معدنی که در سیمان وجود دارد.

ترکیب هایی که در سیمان وجود دارد.

اندازه ی سیمان

جمع شدگی از نوع کربناسیون و خزش در بتن

در سازه های بتنی این احتمال وجود دارد که بتن ساخته شده با گازهای جوی مانند کربن دی اکسید واکنش نشان خواهد داد. این واکنش که درهنگام رطوبت انجام می شود در نهایت کربنات تولید می کند که باعث می شود سطح بتن کربناته شود وخاصیت اسیدی درآن ایجاد می کند که به آن فرایند کربناسیون هم گفته می شود.

این نوع جمع شدگی مخصوص مناطقی است که دارای رطوبت متوسط است. 

1 دیدگاه

 • سلام عوامل تاثیر گذار بر خزش در بتن شامل چه مواردی است؟ راهنمایی میخواستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *