تلفن تماس

021-44281150

آدرس

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1- واحد 42

  • جستجو

  • دسته بندی

  • تگ ها

ژل میکروسلیس JS800

ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر، دارای استحکام کششی و فشاری بالا بامقاومت زودرس شرح : این افزودنی با خاصیت پوزولانی برپایه کربوکسیلات وبه

متن کامل »

ژل میکروسیلیس JS700

ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر، دارای استحکام کششی و فشاری بالا بامقاومت زودرس شرح : این افزودنی با خاصیت پوزولانی برپایه کربوکسیلات و

متن کامل »

ژل میکروسلیس JS650

ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر، دارای استحکام کششی و فشاری بالا بامقاومت زودرس شرح : این افزودنی با خاصـــــــیت پوزولانی برپایه نفتالین و

متن کامل »

ژل میکروسیلیس JS600

ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر، دارای استحکام کششی و فشاری بالا بامقاومت زودرس شرح : این افزودنی با خاصیت پوزولانی برپایه کربوکسیلات و

متن کامل »

ژل میکروسیلیس JS500

ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر، دارای استحکام کششی و فشاری بالا شرح : این افـزودنی با خـاصیت پـوزولانی و به حالـت ژل بـوده

متن کامل »

ژل میکروسیلیس JS480

ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر، دارای استحکام کششی و فشاری بالا شرح : این افـــــزودنی با خاصیت پوزولانی و به حالت ژل بوده

متن کامل »