تلفن تماس

021-44281150

آدرس

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1- واحد 42

کیج فیکس

(قالب های لغزنده ، شمع های بتنی و سازه های دریایی)

شرح:

این فاصله نگهدار که در دو تیپ “V” , “O”تولید می شود قطعات مناسبی برای ایجاد پوشش بتنی در شبکه آرماتورمربوط به شمع های در جا، پایه پل ها و سازه های دریایی قالب های لغزنده میباشد. تعداد مورد استفاده از این قطعه در هر ستون بسته به طول میلگرد های اسپیرال هر 1.5 متر 1 عدد میباشد که نوع “O” قبل از بسته شدن کامل شبکه آرماتور و نوع “V” پس از بسته شدن کامل شبکه آرماتور مورد استفاده قرارمیگیرد.

توضیحات و مشخصات

خواص و اثرات

کاربرد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

استاندارد ها

میزان مصرف

نحوه ی مصرف

شرایط نگهداری

نوع بسته بندی

نکات ایمنی

جدول

تعداد در کیسه ضخامت میلگرد پوشش بتن مدل
40 2-16mm 75mm cagefix o 75
40 12-16mm 75mm cagefix v 75

کلمات مرتبط