تلفن تماس

021-44281150

آدرس

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1- واحد 42

واتر پروف بتن پودری WP P800

آب بند کننده پودری داخلی بتن و کاهش ترک و افزایش انسجام و چسبندگی

شرح :

واتر پــــــروف پودری WP P800 ماده ای است که جهت آب بند کردن وکاهش نفوذ پذیری بتن استفاده می شود. به واسطه افزودن واترپـــروف میزان آب مصرفی کاهش
می یابد، از کلوخه شدن ذرات جلوگیری شـــــــــده و بتن متراکم تری ساخت می شـــــود این بتن در برابر آب مواد شیمیایی و سولفات ها نفوذناپذیر بوده و در برابر شرایط
جوی پایدار می باشد .

 

توضیحات و مشخصات

خواص و اثرات

آب بند کننده انواع بتن ها
کاهش ترک های سطحی
افزایش انسجام و یکنواختی بتن
عدم کاهش مقاومت در ملات و بتن
ساخت بتن متراکم و با دوام تر
کاهش نفوذپذیری دربرابر انواع مواد خورنده شیمیایی و سولفاتی

کاربرد

بتن های صنعتی ، سازه ایی و پیش ساخته
آب بندی مخازن مایعات، تصفیه خانه و کانال انتقال آب
مناسب برای سازه های درمعرض حملات شیمیایی وخوردگی
سازه های دریایی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: پودر
رنگ: سفید
وزن مخصوص:1.4g/cm3

استاندارد ها

این محصول براساس استانداردهای زیر ساخته می شود.
ASTM C1543 ASTM C1202 BS 1881-122 BS EN 12390-8 DIN EN 12390

میزان مصرف

بسته به ضخامت و نوع سیمان متفاوت اســـــت. اما بطور معمول بین 1.5 تا 3 درصــــــــــد وزن مواد سیمانی قابل استفاده می باشد.

نحوه ی مصرف

مقدار محاسبه شده از واتر پروف پودری را به صـــورت خشک همـراه سیمان و ماسه کاملا مخلوط می گردد .
دقت در عملیات اختلاط برای توزیع یکسان این ماده در کل مخلوط ضروری می باشد.
محدوده های فوق مناسـب ترین بازه ها برای مصرف می باشند.ت
جاوز از حد ماکزیمم سبب کاهش گیرش سیمان و از حد مینیمم سبب کاهش کارایی می گردد.
استفاده از مواد کاهنده آب برای کاهش نسبت آب به سیمان و پخش شدگی یکسان واترپروف پودری جهت پر نمودن تمام خلل و فرج ریز در بتن توصیه می گردد.
ماده کاهنده میبایست قبل از واترپروف در بتن استفاده گردد .

شرایط نگهداری

دربســـــــته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 10-30Cبه مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

نوع بسته بندی

کیسه 25 کیلوگرمی

نکات ایمنی

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیســـــــــــــت مضر نمی باشد.
از تمــاس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود.
در صورت تماس با چشم با آب شـــــــیرین فراوان شست و شو داده شود.
هنگام کار استفـــــــاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد.
درصـــــــورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

جدول