تلفن تماس

021-44281150

آدرس

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1- واحد 42

ضد یخ ملات IH-M

شتاب دهنده واکنش آب و سیمان برای ساخت و اجرای ملات (بتن ریزی غیر مسلح) در سرما

شرح :
این ماده با افزایش سرعت هیدراســـیون سبب افزایش ســرعت گیرش اولیه می شود . با کاهش نقطه انجماد آب عملیات ملات ریزی در هوای سـرد را امکان پذیر می کند.ماده فوق در دو نوع مایع (IH-L-M) و پودری (IH-P-M) تولید می گردد. ضـــــدیخ حاوی کـلراید بر پایه نمک های کلراید ونیترات ها ساخته می شودبا تشدید حرارت زایی
هیدراسیون را در سنین اولیه تسریع می بخشد.

توضیحات و مشخصات

خواص و اثرات

افزایش دمای هیدراتاسیون
افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن
کاهش نقطه انجماد و تسریع در گیرش اولیه
نداشتن هیچ گونه اثر سوء شیمیایی بر روی مقاومت بتن

کاربرد

ساخت بتن وبتن ریزی(غیر مسلح)درهوای سرد و یخبندان
حمل بتن در هوای سرد و افت ناگهانی دما
انجام کارهای ترمیمی در سرما
اجرای انواع ملات کاری مانند دیوار چینـــی، ســـنگ کاری کاشی کاری در هوای سرد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی:مایع
رنگ: قرمز
وزن مخصوص: 1.14g/cm3
قلیائیت: کمتر از %4.0
PH:6.0-8.0

استاندارد ها

این محصول براساس استانداردهای زیر ساخته می شود.
ISIR 2930
EN 943 - 2
BS 5075 - 1
BS EN 480 - 2
ASTM C494 TYPE C

میزان مصرف

میزا ن مصرف براسـاس عیار سیمان ودمای محیط متفاوت است. به مقدار مصرف ضد یخ بتن از آب طرح اختلاط کسر گردد.دوزمصرف پیشنهادی بین 2.0 تا 4.0 درصد وزن سیمان و مـواد جایگزین سیمان (سیمان سرباره، میکروسـیلـیس و خاکستر بادی) می باشد.

نحوه ی مصرف

هنگام بتن ریزی درسرما رعایت اصول زیرالزامی اسـت :به هیچ عنوان ازشن و ماسه های یخ زده استفاده نگردد. از قســـمتهای زیرین استفاده شود. در صورت لزوم برای افزایش دمای شن و ماسه از آب داغ اســـــــتفاده گردد.سطح رویه قالبها و آرماتورها از وجود یخ و برف تمیزشود و درصـــــورت نیاز برای بالا بردن دمای آنها به بیش از 5 درجه سانتیگراد از هیتر استفاده گردد.ضد یخ IH-M مستقیما به مخلوط ملات آماده اضافه شده و به ازای هر متر مکعب 1دقیقه زمان برای اختـلاط مورد نیاز است.هیچ زمان افزودنی بطور مستیقم روی سیمان و یا مصالح سنگی خشک ریخته نشود. پس از عملیات بتن ریزی برای حفظ حرارت بتن بلافاصله نسبت به پوشاندن آن با نایلون اقدام گردد. درصورتی که ضد یخملات در دمای محیط یخ زده باشد به هیچ عنوان با حرارت مستقیم گرم نشود.بارعایت اصول فوق دمای بتن پس از استفاده از ضد یخ، نباید کمتر از 5+ ســــانتیگراد باشد.درغیر اینصورت مقدار مصرف را افزایش دهید.

شرایط نگهداری

دربسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 10-30Cبه مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

نوع بسته بندی

گالن 20کیلوگرمی

نکات ایمنی

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد.
از تمــاس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود.
در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود.
هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

جدول

کلمات مرتبط