تلفن تماس

021-44281150

آدرس

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1- واحد 42

زودگیر بتن شات کریت مایع SHOT-L

شات به روش تر برای نگهداری سطح و کاهش زمان گیرش اولیه

شرح :
عملکرد این ماده ســبب افزایش استحکام و کاهش زمان گیرش اولیه می شود. هیدروکسید کلـسیم آزاد به وجود آمده ناشی از فرآیند هیدرا سیون سیمان یک فاز ضعیف و مســــــتعد به خوردگی می باشد. با افزودن شات کریت کربنات کلسیم نامحلول تشکیل می شود. این ماده سخت شده و باعث افزایش مقاومت بتن و ملات می گردد. سودحاصل از واکنش مربوطه نیز موجب تســـــــــریع واکنش سیلیکات و آلومینات می شود.

توضیحات و مشخصات

خواص و اثرات

افزایش دما و تسریع در واکنش هیدراسیون
کاهش زمان گیرش اولیه سیمان
بهبود انسجام و یکنواختی در بتن
فاقد کلراید و مواد خورنده میلگرد
ایجاد مقاومت مطلوب در زمان کوتاهتر
کاهش خطرات ناشی از تغییرات سریع در دما
کاهش خطرریزش مصالح

کاربرد

مناسب برای قسمت هایی که امکان قالب بندی وجود ندارد
انجام عملیات پاششی بتن سطوح دیواره ها، داخل تونل ها سراشیبی و سدها
ایمن سازی سطوح خاکی پس از عملیات نیلینگ، تونل و عملیات حفاری
امکان بتن ریزی در هوای سرد
ترمیم خط ریزش سقف و یا دیوار
ترمیم سازه های بتنی که نیاز به کسب مقاومت سریع دارند

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی:مایع
رنگ: بیرنگ
وزن مخصوص: 1.09g/cm3
PH:11-13

استاندارد ها

این محصول براساس استانداردهای زیر ساخته می شود.
ASTM C827
ASTM C1114
ASTM C1398

میزان مصرف

میزان بهینه مصـــــرف SHOT-L با توجه به مقدار و نوع سیمان،آب و مصالح دیگر ودمای آب و هوا و مقاومت های تعیین شده و ضــخامت لایه بتن پاشی و نوع دسـتگاه بتن پاش و نازل پاشش و مدت زمان مورد نیاز برای عملــیات شات و سرعت ساخت بتن مشخص می گردد . دوزمصرف پیشنهادی بین 2 تا 6 درصــــــــد وزن سیمان مصرفی می باشد.

نحوه ی مصرف

این مـــاده را میتوان هم به بطـــــــــور جداگانه به بخش خروجی پمپ شات وصـــــل کرد و هم با آب موردنیاز بتن هم زده و مورد استفاده قرار گیرد .

شرایط نگهداری

دربسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 10-30Cبه مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

نوع بسته بندی

گالن 20کیلوگرمی

نکات ایمنی

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد.
از تمــاس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود.
در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود.
هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد.
درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

جدول