تلفن تماس

021-44281150

آدرس

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1- واحد 42

دوبل فیکس

(سازه های دوشبکه یا دو مش)

شرح:

این فاصله نگهدار که از دو بخش پایین و بالا تشکیل یافته است برای ایجاد دو سایز پوشش بتنی در سازه های دو مش ( شبکه ) که نیاز به ایجاد پوشش بتنی معین در مش های پایین و حفظ یک پوشش بتنی دیگر تا مش های بالایی است کاربرد دارد. اندازه های مختلف این نوع محصول باعث ایجاد پوشش بتنی 25 تا 40 میلیمتر در مش های پایین و40 تا 120 میلیمتر در مش های بالا میباشد . تعداد مورد استفاده این قطعه نسبت به یکدیگر 50 سانتیمتر میباشد.

توضیحات و مشخصات

خواص و اثرات

کاربرد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

استاندارد ها

میزان مصرف

نحوه ی مصرف

شرایط نگهداری

نوع بسته بندی

نکات ایمنی

جدول

مدل مدل مدل مدل
400 8-16mm 90mm head90
400 8-16mm 100mm head100
400 8-16mm 120mm head120
400 8-16mm 130mm head130
200 8-16mm 150mm head150
200 8-16mm 30mm base

کلمات مرتبط